ZAKŁAD USŁUG LEKARSKICH "ZDROWIE" Sp. z o.o.

Prezes Zarządu:
Igor Dariusz Gilowski


Godziny otwarcia przychodni:
Pon.-pt. od 8.00 do 18.00

Rejestracja
tel. 75 76 74 937
Rejestracja Medycyna Pracy
tel. 75 75 31 310

e-mail: zdrowie@zulzdrowie.pl

Nocna i świąteczna opieka medyczna POZ:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze) ul. Ogińskiego 6 tel.75 75 37 335.

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy Jelenia Góra
Oferujemy kompleksową opiekę profilaktyczną obejmującą badania z zakresu medycyny pracy, realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców i pracowników sposób. Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane przepisami prawa przez Kodeks Pracy dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.

Zakres badań:


Badania wstępne

- są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe

- są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania kontrolne

- są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

Badania sanitarno - epidemiologiczne

- są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Badania uczniów i studentów

- są wykonywane dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego rozporządzeniem.

Badania kierowców

- są wykonywane dla wszystkich kategorii prawa jazdy, wydawane są również Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych